....Varmista yrityksellesi paras messuosasto kansainvälisillä messuilla!

OSALLISTUMISPALVELUT

Toteutamme kaikkialla maailmassa kansalliset yhteismessuosastot ja yritysten yksilölliset design-osastot. Hoidamme kaikki messujärjestelyt puolestanne. Varaamme pinta-alan, suunnittelemme osaston ja valvomme rakentamisen. Näyttelyn aikana hoidamme esim. catering-palvelut, AV-laitteet ja sähkökytkennät sekä oman Arvelin-messupalvelupisteen. Tarjoamme lisäksi monipuolisia oheispalveluja yhteistyökumppaneidemme kautta. 
..

Get the best exhibition stand at global trade shows!

 

Trade fair services

We provide national joint stands and individual design booths at exhibitions around the world. Our experts take care of all the show arrangements for you, including booking a stand space, designing the booth and supervising the construction process. At the exhibition, we attend to catering services, organize audiovisual equipment and all necessary connections, and operate an on-site service desk for your convenience. We also provide a varied range of supplementary services through our local partners to support your efforts at the show. 
....


....Hoidamme puolestasi..Our services include....

messut venäjä moskova

....Järjestäjäyhteydet

 • Sijoitusneuvottelut (yhteisosastoilla parhaat paikat) 
 • Pinta-alavaraukset
 • Kutsut ja luvat

..

CONTACTS WITH SHOW ORGANIZER 

 • Location negotiations
 • Space reservations
 • Invitations and permissions ....

näyttelysuunnittelu

....NÄYTTELYTEKNIIKka
ja PALVELUT

 • Osaston suunnittelu- ja rakentamispalvelut
 • Malliosastot tai räätälöidyt osastot
 • Osaston grafiikka, viherkasvit, AV-laitteet, internet, sähköt, vesi, ym. 
  ..

SHOW TECHNOLOGY
AND SERVICES

 • Stand design and construction services
 • Module stands and unique design booths
 • Stand graphics, greenery, AV equipment, Internet, electricity, water etc. ....

kansainväliset messut, messut iranissa

....KOORDINOINti

 • Projektin hallinta ja aikataulut
 • Yhteisesitteet ja -mainonta
 • Yhteiset lehdistötilaisuudet, seminaarit, iltavastaanotot ja cocktail-tilaisuudet
 • Yhteiskuljetusten koordinointi
  ..

COORDINATION

 • Project management
 • Joint brochures and advertising
 • Joint press conferences, seminars, evening receptions and cocktail events
 • Coordination of transportation ....

venäjän messut ja näyttelyt

....NÄYTTELYAIKAISET PALVELUT

 • Rakennusaikainen työn valvonta
 • Arvelinin näyttelyaikaisen toimiston palvelut
 • Catering-palvelut
 • Emännät, siivoojat ja muu apuhenkilöstö
  .. 

SERVICES DURING THE EXHIBITION

 • Construction supervision
 • Arvelin service desk
 • Catering services
 • Hosts, cleaners and other service staff....
FI
EN