Iranin avautuneilla markkinoilla lukuisia vientimahdollisuuksia

messut iranissa

Iranin vastaisten pakotteiden poistuttua tammikuussa 2016 Iranin avautuneet markkinat ovat luoneet uusia kasvumahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Iranin talous on ostovoimalla mitattuna maailman 18. suurin ja maan sisämarkkinoilla on yli 80 milj. kuluttajaa. Pohjoismaat tunnetaan Iranissa tuotteiden hyvästä laadusta, luotettavuudesta ja hyvästä maineesta. Suomea arvostetaan alhaisen korruption maana, mikä antaa hyvän pohjan vientikaupoille.

Iran on uudistusten tarpeessa monella sektorilla luoden suomalaisyrityksille laaja-alaiset mahdollisuudet vientiin. Suunnitteilla on suuria infrastruktuurihankkeita, mm. rata- tie- ja lentoverkoston laajentaminen, rataverkoston sähköistys ja rautatiehanke Moskovasta Bakun kautta Iraniin. Raideverkoston pituutta halutaan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa kaksinkertaistaa. Isoja investointeja ollaan tekemässä myös uusiutuvaan energiaan, kun pelkästään Teheranin alueelle aiotaan rakentaa kymmenen uutta laitosta.

Iranin ilmastonmuutokset ja ympäristöhaasteet luovat tarvetta Cleantech-osaamiselle. Ympäristölainsäädännön muutoksiin asennoidutaankin poliittisella tasolla entistä suotuisammin. Suomen teknologiaosaamisen hyvä maine vahvistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön jäte- ja vesihuollon sekä kaivosteknologian alalla. Myös luonnonsuojelu sekä ilmanlaadun parantaminen ovat ajankohtaisia, sillä etenkin teollisuus ja liikenne saastuttavat runsaasti. Pääkaupungissa Teheranissa ilmanlaatu on huono.

Terveydenhuoltosektoria kehitetään myös voimakkaasti ja alalle toivotaan lisää ulkomaisia investointeja. Julkisessa terveydenhuollossa on paljon parantamisen varaa ja Iraniin aiotaan rakentaa kymmenittäin uusia sairaaloita. Suomalaisyrityksille positiivista on, että sairaaloihin halutaan käytettäväksi lähinnä länsimaista teknologiaa.

ICT-sektorilla on Iranissa kasvupotentiaalia erityisesti tietoliikenteen infrastruktuurin parantamisessa, mobiilipalveluissa sekä maksujärjestelmien kehittämisessä.

Tulevina vuosina liiketoimintamahdollisuuksia Iranissa näyttää olevan monipuolisesti. Suomalaisyritysten kannattaakin hyödyntää Suomen hyvää mainetta ja uuden markkinan investointitarpeita.

Olemme mukana ensi vuonna mm. seuraavilla kansainvälisillä messuilla Teheranissa:

24.-27.4.2017      Project Iran 2017                            Rakennusteollisuus
6.-9.5.2017          Iran Oil Show 2017                        Öljy- ja kaasuteollisuus
15.-18.5.2017      Iran RailExpo 2017                         Raideliikenneteollisuus
6.-9.10.2017        TIIE 2017                                       Teollisuusala
16.-19.10.2017    Iran Telecom Innovations 2017       Telekommunikaatioala
4.-7.11.2017        IranConMin 2017                           Kaivos- ja rakennusteknologiateollisuus

Lähteet: Suomen Suurlähetystö, Teheran: 12, 3, 4, 5

.... Lesdrevmash 2016, Moskova 24.-27.10.2016, Venäjä .. Lesdrevmash 2016, Moscow 24.-27.10.2016, Russia ....

messut moskovassa

....

Venäjän ja Itä-Euroopan merkittävin metsä- ja mekaanisen puunjalostusteollisuuden kansainvälinen näyttely Lesdrevmash 2016 pidettiin Krasnaja Presnjan näyttelyalueella Moskovassa.

Mukana oli 423 näytteilleasettajaa 30 maasta ja vierailijoita n. 20 000.
Arvelin järjesti tapahtumaan jälleen kerran yhteisosallistumisen suomalaisille yrityksille.
Seuraavan kerran Lesdrevmash pidetään syys-lokakuussa 2018. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, 09 2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

The 16th leading international exhibition for Machinery, Equipment and Technology for Logging, Woodworking and Furniture Industries in Russia and Eastern Europe “Lesdrevmash 2016” was held at Krasnaya Presnya Fairgrounds in Moscow.

The show gathered 423 exhibitors from 30 countries and nearly 20 000 professional visitors. Arvelin organized a joint participation for Finnish companies.

Next time Lesdrevmash will be held in September-October 2018. The exact dates will be informed later. Welcome to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358-9-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

.... MetalExpo 2016, Moskova 8.-11.11.2016, Venäjä .. MetalExpo 2016, Moscow 8.-11.11.2016, Russia ....

messut venäjällä moskovassa

....

Venäjän suurin ja tärkein kansainvälinen metallialan näyttely MetalExpo 2016 järjestettiin 22 kerran  8.-11.11.2016 Moskovassa. Vuosittaiseen tapahtumaan osallistui 570 näytteilleasettajaa 34 maasta, kävijöitä yli 28 000.
Vierailijoiden osalta kiinnostavimmat pääteemat olivat;
-          producers of tubes and pipes,
-          wires and cables,
-          ferrous and non-ferrous products,
-          steel products suppliers, steel services centers
-          metal constructors,
-          oil and gas companies,
-          engineers
-          new solutions to increase efficiency
-          reduce costs

MetalExpo järjestetään seuraavan kerran 14.-17.11.2017. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Per Funck, 09 2511 1122, per.funck@arvelin.fi

..

Russia's largest and most significant metal industry exhibition MetalExpo was organized for the 22nd time 8.-11.11.2016 in Moscow. 570 exhibitors from 34 countries as well as more than 28 000 visitors took part in this annual event.

The themes of most interest to visitors were;
 producers of tubes and pipes,
-          wires and cables,
-          ferrous and non-ferrous products,
-          steel products suppliers, steel services centers
-          metal constructors,
-          oil and gas companies,
-          engineers
-          new solutions to increase efficiency
-          reduce costs

MetalExpo will be organized again 14.-17.11.2017.

Further information: Per Funck, tel. +358-9-2511 1122, per.funck@arvelin.fi

....

 

.... IranConMin 2016, Teheran 5.-8.11.2016, Iran .. IranConMin 2016, Tehran 5.-8.11.2016, Iran ....

Iran messut

....

Suuri joukko suomalaisyrityksiä osallistui ensimmäistä kertaa IranConMin 2016 -messuille Teheranissa.

Arvelin järjesti Suomi-paviljongin tähän merkittävään kansainväliseen kaivos- ja rakennusteknologian tapahtumaan, johon osallistui lähes 300 näytteilleasettajaa 13 maasta ja n. 20 000 vierailijaa.

Iranin markkinat kiinnostavat kovasti eurooppalaisia yrityksiä ja näyttely olikin kasvanut huomattavasti edellisvuodesta, erityisesti ulkomaalaisten osallistujien osalta.
IranConMin järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2017. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, 09 2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

A large group of Finnish companies participated in IranConMin 2016 -exhibition in Tehran for the first time.

Arvelin organized a Finnish Pavilion at this important international event for construction technology and mining machinery, which gathered nearly 300 exhibitors from 13 countries and about 20 000 visitors.

The Iranian market is of much interest for companies in Europe and the show has significantly grown compared to last year, especially due to exhibitors from abroad.

IranConMin will be held next time in November 2017. The exact dates will be informed later.

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358-9-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

messut Iran
FI
EN