Iran

.... Iran Telecom Innovations 2017, Teheran, 16.-19.10.2017, Iran.. Iran Telecom Innovations 2017, Tehran, 16.-19.10.2017, Iran....

....

Iran Telecom Innovations on merkittävä vuosittainen ICT-alan kansainvälinen näyttely Teheranissa. Näyttelyn taustavoimina ovat kaikki tärkeimmät Iranin ICT- ja telekommunikaatioalan valtion organisaatiot.

Eurooppalaisilla yrityksillä on lähivuosina erinomaiset liiketoimintamahdollisuudet Iranissa, kun maan hallitus suunnittelee mittavia 18,5 bilj. USD investointeja ICT-sektorille seuraavan 5-vuotiskauden aikana.

Tämän vuoden messuille osallistui yli 200 näytteilleasettajaa 16 maasta.
Vierailijoita oli n. 40 000.

Seuraavan kerran Iran Telecom Innovations järjestetään lokakuussa 2018. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, p. 09-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

Iran Telecom Innovations is an important international exhibition for ICT sector held in Tehran every year. The event is supported by the main governmental organizations of Iran ICT and Telecom industry.

European companies have excellent business opportunities in Iran in the nearest future as the Iranian government is planning to invest USD 18,5 billion in the ICT sector over the next five-year period.

This year´s event gathered over 200 exhibitors from 16 countries and 40 000 visitors.

Next time Iran Telecom Innovations will be held in October 2018. The dates will be informed later.

Welcome to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358 9 2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

osasto messuilla
messujen avajaiset

....Iran Plast 2017, Teheran, 24.-27.9.2017, Iran..Iran Plast 2017, Tehran, 24.-27.9.2017, Iran....

....

Teheranissa järjestettiin 24.-27.4.2017 Iran Plast 2017 -näyttely, johon osallistui 3 suomalaisyritystä Arvelinin kautta.

Tapahtuma on Iranin ja Lähi-Idän alueen merkittävä muovi- ja kumiteollisuuden raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kansainvälinen näyttely. Mukana oli lähes 1000 näytteilleasettajaa 17 hallissa, yhteispinta-alaltaan 70 000 m2. Tapahtumassa vieraili n. 40 000 alan ammattilaista.

Seuraava Iran Plast -näyttely pidetään syyskuussa 2018. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, p. 09-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

Iran Plast is one of the largest and most important exhibitions in Iran and in the Middle East in the fields of Raw Materials, Machinery and equipment & Services for Plastics and Rubber Industries.

The 2017 event gathered nearly 1000 exhibitors in 17 halls, 70 000sqm total space and approximately 40 000 professional visitors. Arvelin organized participation for 3 Finnish companies.

Next Iran Plast show will be held in September 2018. The dates will be informed later.

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358 9 2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

Messut Iranissa
kansainväliset messut

.... Project Iran 2017, Teheran 24.-27.4.2017, Iran .. Project Iran 2017, Tehran 24.-27.4.2017, Iran ....

....

Iranin merkittävä rakennusalan kansainvälinen näyttely Project Iran 2017 järjestettiin Teheranissa 24.-27.4.2017. Tapahtumaan osallistui yli 200 näytteilleasettajaa Iranista ja eri puolilta Eurooppaa.

Arvelin järjesti osallistumisen suomalaisille yrityksille.

Project Iran järjestetään seuraavan kerran huhtikuussa 2018. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, p. 09-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

Project Iran 2017 - The 3rd International Exhibition for Building and Construction took place in Tehran 24 – 27th of April 2017. The event gathered over 200 exhibitors from Iran and European countries.

Arvelin organized participation for Finnish companies.

Project Iran will be held next time in April 2018. The exact dates will be informed later.
Welcome to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358-9-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

messut iranissa
messut iran

Iranin avautuneilla markkinoilla lukuisia vientimahdollisuuksia

messut iranissa

Iranin vastaisten pakotteiden poistuttua tammikuussa 2016 Iranin avautuneet markkinat ovat luoneet uusia kasvumahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Iranin talous on ostovoimalla mitattuna maailman 18. suurin ja maan sisämarkkinoilla on yli 80 milj. kuluttajaa. Pohjoismaat tunnetaan Iranissa tuotteiden hyvästä laadusta, luotettavuudesta ja hyvästä maineesta. Suomea arvostetaan alhaisen korruption maana, mikä antaa hyvän pohjan vientikaupoille.

Iran on uudistusten tarpeessa monella sektorilla luoden suomalaisyrityksille laaja-alaiset mahdollisuudet vientiin. Suunnitteilla on suuria infrastruktuurihankkeita, mm. rata- tie- ja lentoverkoston laajentaminen, rataverkoston sähköistys ja rautatiehanke Moskovasta Bakun kautta Iraniin. Raideverkoston pituutta halutaan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa kaksinkertaistaa. Isoja investointeja ollaan tekemässä myös uusiutuvaan energiaan, kun pelkästään Teheranin alueelle aiotaan rakentaa kymmenen uutta laitosta.

Iranin ilmastonmuutokset ja ympäristöhaasteet luovat tarvetta Cleantech-osaamiselle. Ympäristölainsäädännön muutoksiin asennoidutaankin poliittisella tasolla entistä suotuisammin. Suomen teknologiaosaamisen hyvä maine vahvistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön jäte- ja vesihuollon sekä kaivosteknologian alalla. Myös luonnonsuojelu sekä ilmanlaadun parantaminen ovat ajankohtaisia, sillä etenkin teollisuus ja liikenne saastuttavat runsaasti. Pääkaupungissa Teheranissa ilmanlaatu on huono.

Terveydenhuoltosektoria kehitetään myös voimakkaasti ja alalle toivotaan lisää ulkomaisia investointeja. Julkisessa terveydenhuollossa on paljon parantamisen varaa ja Iraniin aiotaan rakentaa kymmenittäin uusia sairaaloita. Suomalaisyrityksille positiivista on, että sairaaloihin halutaan käytettäväksi lähinnä länsimaista teknologiaa.

ICT-sektorilla on Iranissa kasvupotentiaalia erityisesti tietoliikenteen infrastruktuurin parantamisessa, mobiilipalveluissa sekä maksujärjestelmien kehittämisessä.

Tulevina vuosina liiketoimintamahdollisuuksia Iranissa näyttää olevan monipuolisesti. Suomalaisyritysten kannattaakin hyödyntää Suomen hyvää mainetta ja uuden markkinan investointitarpeita.

Olemme mukana ensi vuonna mm. seuraavilla kansainvälisillä messuilla Teheranissa:

24.-27.4.2017      Project Iran 2017                            Rakennusteollisuus
6.-9.5.2017          Iran Oil Show 2017                        Öljy- ja kaasuteollisuus
15.-18.5.2017      Iran RailExpo 2017                         Raideliikenneteollisuus
6.-9.10.2017        TIIE 2017                                       Teollisuusala
16.-19.10.2017    Iran Telecom Innovations 2017       Telekommunikaatioala
4.-7.11.2017        IranConMin 2017                           Kaivos- ja rakennusteknologiateollisuus

Lähteet: Suomen Suurlähetystö, Teheran: 12, 3, 4, 5

FI
EN