uudet markkinat

Iranin avautuneilla markkinoilla lukuisia vientimahdollisuuksia

messut iranissa

Iranin vastaisten pakotteiden poistuttua tammikuussa 2016 Iranin avautuneet markkinat ovat luoneet uusia kasvumahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Iranin talous on ostovoimalla mitattuna maailman 18. suurin ja maan sisämarkkinoilla on yli 80 milj. kuluttajaa. Pohjoismaat tunnetaan Iranissa tuotteiden hyvästä laadusta, luotettavuudesta ja hyvästä maineesta. Suomea arvostetaan alhaisen korruption maana, mikä antaa hyvän pohjan vientikaupoille.

Iran on uudistusten tarpeessa monella sektorilla luoden suomalaisyrityksille laaja-alaiset mahdollisuudet vientiin. Suunnitteilla on suuria infrastruktuurihankkeita, mm. rata- tie- ja lentoverkoston laajentaminen, rataverkoston sähköistys ja rautatiehanke Moskovasta Bakun kautta Iraniin. Raideverkoston pituutta halutaan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa kaksinkertaistaa. Isoja investointeja ollaan tekemässä myös uusiutuvaan energiaan, kun pelkästään Teheranin alueelle aiotaan rakentaa kymmenen uutta laitosta.

Iranin ilmastonmuutokset ja ympäristöhaasteet luovat tarvetta Cleantech-osaamiselle. Ympäristölainsäädännön muutoksiin asennoidutaankin poliittisella tasolla entistä suotuisammin. Suomen teknologiaosaamisen hyvä maine vahvistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön jäte- ja vesihuollon sekä kaivosteknologian alalla. Myös luonnonsuojelu sekä ilmanlaadun parantaminen ovat ajankohtaisia, sillä etenkin teollisuus ja liikenne saastuttavat runsaasti. Pääkaupungissa Teheranissa ilmanlaatu on huono.

Terveydenhuoltosektoria kehitetään myös voimakkaasti ja alalle toivotaan lisää ulkomaisia investointeja. Julkisessa terveydenhuollossa on paljon parantamisen varaa ja Iraniin aiotaan rakentaa kymmenittäin uusia sairaaloita. Suomalaisyrityksille positiivista on, että sairaaloihin halutaan käytettäväksi lähinnä länsimaista teknologiaa.

ICT-sektorilla on Iranissa kasvupotentiaalia erityisesti tietoliikenteen infrastruktuurin parantamisessa, mobiilipalveluissa sekä maksujärjestelmien kehittämisessä.

Tulevina vuosina liiketoimintamahdollisuuksia Iranissa näyttää olevan monipuolisesti. Suomalaisyritysten kannattaakin hyödyntää Suomen hyvää mainetta ja uuden markkinan investointitarpeita.

Olemme mukana ensi vuonna mm. seuraavilla kansainvälisillä messuilla Teheranissa:

24.-27.4.2017      Project Iran 2017                            Rakennusteollisuus
6.-9.5.2017          Iran Oil Show 2017                        Öljy- ja kaasuteollisuus
15.-18.5.2017      Iran RailExpo 2017                         Raideliikenneteollisuus
6.-9.10.2017        TIIE 2017                                       Teollisuusala
16.-19.10.2017    Iran Telecom Innovations 2017       Telekommunikaatioala
4.-7.11.2017        IranConMin 2017                           Kaivos- ja rakennusteknologiateollisuus

Lähteet: Suomen Suurlähetystö, Teheran: 12, 3, 4, 5

FI
EN