kaivosteollisuus

.... Mining World Russia 2019, Moskova 23.- 25.4.2019 .. Mining World Russia 2019, Moscow 23.- 25.4.2019 ....

....
23:s Mining World Russia keräsi kaivosalan toimijat ympäri maailmaa jälleen kerran Moskovaan. Tämän vuoden tapahtumassa vieraili yli 5000 alan ammattilaista. Vierailijamäärä kasvoi 25% edellisvuodesta, mikä kertoo kasvavasta kiinnostuksesta kaivosalan teknologiaan. Näytteilleasettajina oli 400 yritystä 29 maasta.

Arvelin toteutti Suomen maaosaston, jossa oli mukana 5 yritystä.

Seuraava Mining World Russia järjestetään Moskovassa 21.- 23.4.2020. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Tiina Ahjokannas, p. 040-900 1012, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

The 23rd edition of Mining World Russia gathered mining experts from all over the world once again in Moscow. Over 5000 mining industry professionals visited the exhibition. This is 25% more than last year. The previous visitor number exceeded already by the second day of this year´s show. 400 exhibitors from 29 countries displayed their latest innovations during 3 days of the event.

Arvelin organized a Finnish Pavilion for 5 companies.

Next Mining World Russia will be held in Moscow 21.-23.4.2020. Welcome to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358 40 900 1012, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

IMG_0798.JPG
IMG_0800.JPG
IMG_0812.JPG
IMG_0815.JPG

....Mining World Russia 2018, Moskova, 17.-19.4.2018, Venäjä ..Mining World Russia 2018, Moscow, 17.-19.4.2018, Russia....

.... 23. kansainvälinen kaivosteollisuuden koneiden, laitteiden ja -teknologian näyttely "Mining World Russia 2018" oli menestys:

- 327 näytteilleasettajaa (+15% enemmän kuin 2017)
- 4724 vierailijaa (+13%)
- 6000 m2 pinta-ala, netto (+29%)
- 3 uutta konferenssia
- uusi Heavy Machinery -sektori

Osallistujamme Flowrox LLC:n toimitusjohtajan Eduard Yakovlevin kommentit tapahtumasta: "Erinomainen näyttely, hieno osasto, hyvä palvelu! Toivottavasti nähdään ensi vuonna!"

Mining World Russia 2019 järjestetään 2.-4.4.2019 Crocus Expon messualueella.
Tapahtuman myynti on jo hyvässä vauhdissa. Erinomaiset hallipaikat! Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, p. 040-900 1012; tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

 23rd International Exhibition of machines and equipment for mining, processing and transportation of minerals "Mining World Russia 2018" was a success:

- 327 exhibitors ( 15% more than 2017)
- 4724 visitors (+13% compared with 2017)
- 6000 m2 netto area (29% more than 2017)
- 3 new conferences
- new sector: Heavy Machinery

One of our exhibitors, Managing Director of company Flowrox LLC, Mr Eduard Yakovlev speaks about the show: "Great exhibition, nice booth, good support from you. Hope to see you next year!"

Mining World Russia 2019 will take place 2-4 April 2019 at Crocus Expo Faigrounds, Moscow.
Sales for next year has already started. Excellent stand locations! Don´t miss the opportunity to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel.+358 40 900 1012; tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

037.JPG
042.JPG

.... Mining World Russia 2017, Moskova 25.-27.4.2017, Venäjä .. Mining World Russia 2017, Moscow 25.-27.4.2017, Russia ....

....

Moskovassa järjestetty Mining World Russia 2017 -näyttely osoitti, että Venäjän markkinat ovat elpymässä taantumasta.

Tapahtuman kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 26%, näytteilleasettajamäärä 8% ja pinta-ala 31%. Yli puolet osallistujista vahvisti paikkansa ensi vuoden näyttelyyn, joka pidetään 17.-19.4.2018 Crocus Expossa.

Arvelin järjestää myös ensi vuonna yhteisosallistumisen suomalaisille yrityksille.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, p. 09-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

Mining World Russia 2017 exhibition showed that the Russian market is picking up from it's downturn.

The number of visitors increased by 26%, number of exhibitors by 8% and space by 31% compared to previous show. More than half of the exhibitors confirmed their space for next year´s event which will be held on 17 -19 of April 2018 in Crocus Expo.

Arvelin will organize a group participation for Finnish companies also in 2018.
Welcome to join us!

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358-9-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

messut moskovassa
messut venäjällä

.... IranConMin 2016, Teheran 5.-8.11.2016, Iran .. IranConMin 2016, Tehran 5.-8.11.2016, Iran ....

Iran messut

....

Suuri joukko suomalaisyrityksiä osallistui ensimmäistä kertaa IranConMin 2016 -messuille Teheranissa.

Arvelin järjesti Suomi-paviljongin tähän merkittävään kansainväliseen kaivos- ja rakennusteknologian tapahtumaan, johon osallistui lähes 300 näytteilleasettajaa 13 maasta ja n. 20 000 vierailijaa.

Iranin markkinat kiinnostavat kovasti eurooppalaisia yrityksiä ja näyttely olikin kasvanut huomattavasti edellisvuodesta, erityisesti ulkomaalaisten osallistujien osalta.
IranConMin järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2017. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Tiina Ahjokannas, 09 2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

..

A large group of Finnish companies participated in IranConMin 2016 -exhibition in Tehran for the first time.

Arvelin organized a Finnish Pavilion at this important international event for construction technology and mining machinery, which gathered nearly 300 exhibitors from 13 countries and about 20 000 visitors.

The Iranian market is of much interest for companies in Europe and the show has significantly grown compared to last year, especially due to exhibitors from abroad.

IranConMin will be held next time in November 2017. The exact dates will be informed later.

Further information: Tiina Ahjokannas, tel. +358-9-2511 1114, tiina.ahjokannas@arvelin.fi

....

messut Iran
FI
EN