.... Positiivisia muutoksia Business Finlandin messutukeen .. Positive changes to Business Finland's trade fair grant....

....

Exhibition Explorer -messutuen (entinen Team Finland Trade Fair -tuki) hakuehtojen oleellisimmat muutokset koskevat kahden aiemman rajoituksen poistamista.

Aiemmin voimassa ollut hakukertojen määrärajoitus eli ”4 tukikertaa 3:n vuoden ajanjaksolla per yritys” on poistettu, joten pk-yritykset voivat nyt hakea tukea tarpeen mukaan.

Myös messutukeen korvamerkityt määrärahat (n. 3 Me vuonna 2018) muutettiin yritysten kannalta parempaan suuntaan: nyt Exhibition Exploreria haetaan ja myönnetään osana Business Finlandin kokonaistukipakettia.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti b-to-b -messuihin, ja ryhmässä tulee olla 4 tukikelpoista pk-yritystä. Tuki on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään tuen piiriin sisältyviin messukuluihin 50%/max. 30 000 euroa per yritys.

Exhibition Explorer -tuki kuuluu De minimis -rahoituksen piiriin.

Lisätietoja (Business Finland)

..

In the new Exhibition Explorer grant (former Team Finland Trade Fair grant) two major restrictions have now been removed.

The rule of “max. 4 supported exhibitions in 3 years per company“ has been abolished; small and medium-size companies can now apply for the grant freely.

The funding scheme has also been improved from the previously limited budget that was targeted specifically at exhibitions (around 3 Me in 2018); now the trade fair grant is allocated from Business Finland’s overall support budget covering various grants.

The trade fair grant is discretionary and granted to groups of at least four eligible SMEs. A grant of up to €30,000 per company can be awarded for covering the costs of the exhibition project (max. 50% of the costs). In general, the grant covers only B-to-B events.

The Exhibition Explorer grant is subject to the “de minimis” rule.

Read more (Business Finland)

....

FI
EN