Messuosaston suunnittelu..Stand planning

....
Messuosaston tarkoituksena on houkutella kävijöitä sekä tuoda näkyvyyttä yrityksen brändille, tuotteille ja palveluille. Messuosasto on yrityksen käyntikortti, joten osaston ilmeellä ja toimivuudella on merkitystä.

Arvelin Internationalilla on pitkän ajan kokemus osastosuunnittelusta ja messujärjestelyistä, oli kyseessä sitten kansallinen yhteisosallistuminen tai yksittäinen osasto messuilla. Autamme enemmän kuin mielellämme messuosaston suunnittelussa ja toteutuksessa – niin kotimaassa kuin maailmallakin!
..

We offer various different solutions to suit your exhibition budget. A stand can be executed as a convenient Module Stand, or as a retailed booth designed by our experienced professionals to reflect your company identity. 

Our stand designs are presented as 2D and 3D images, allowing ground plans and perspective images to be viewed easily on a computer screen. We have a worldwide constructor network at our disposal and we supervise construction ourselves.
....

messuosasto ja sen suunnittelu

....
MESSUOSASTON SUUNNITTELU - KOKEMUS ON VALTTIA

Messuosaston suunnittelu pohjautuu asiakkaan toiveisiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin sekä messukohtaiseen budjettiin. Mietimme usein osaston lähtökohtia yhdessä asiakkaan kanssa tai voimme lähteä hakemaan sopivaa ratkaisua omien ideoidemme pohjalta. Messuosasto voidaan toteuttaa myös yrityksen valmiin ohjeistuksen ja brändimanuaalin mukaisesti, mikäli osastosta halutaan täsmälleen yrityksen brändin mukainen. Messuosasto hoituu meiltä kätevästi ja jälki on laadukasta.

Osastosuunnittelijamme ovat messuosastosuunnitteluun erikoistuneita alan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus messumaailmasta: He osaavat muokata ideoista toimivia ja näyttäviä osastokokonaisuuksia. Asiakkaamme saavat samalla käyttöönsä alan uusimmat tekniikat ja innovaatiot.

MESSUOSASTORATKAISUT ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN

Standardielementein toteutettu malliosasto on tehokas ja vaivaton tapa osallistua näyttelyyn. Malliosasto voidaan myös varustella oman yritysilmeen mukaiseksi esimerkiksi seinäkuvien avulla.

Designosasto on puolestaan yksilöllinen kokonaisuus, jossa yritysilme tuodaan esiin räätälöidyillä rakenne-elementeillä. Osastot voivat olla näyttäviä puuosastoja tai standardi- ja puuelementtien yhdistelmiä. Yrityskohtainen ilme voidaan luoda yhtenäiseksi aina huonekaluja ja värimaailmaa myöten.
..


....

messuosaston suunnittelu ja kokonaisuus

....
Pinta-alaltaan suuri messuosasto on näyttävä ja mahdollistaa kookkaidenkin tuotteiden esittelyn. Pienempi osasto on kätevä ratkaisu, jos haluat ottaa neliöt tehokkaasti käyttöön. Lisänäkyvyyttä hallissa voidaan saada erilaisten korotusten ja ripustusten avulla.
 
Messuosaston suunnittelussa on olennaista, että lopputulos on myös käytännössä toimiva: Yksityiskohdat kuten valaistus, tuotteiden sijoittelu ja graafiset elementit ovat lopputuloksen kannalta tärkeitä osa-alueita. Toimitamme osastosuunnitelmat 2D- ja 3D-kuvina, jolloin osasto on helppo hahmottaa kokonaisuudeksi.

Osaston suunnittelu ja tekninen toteutus kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Usein kätevintä onkin, että sama messukumppani hoitaa koko projektin osastosuunnittelusta saakka: Tällöin saadaan varmasti haluttu lopputulos.

Meillä on kattava kokemus erityyppisten ja -kokoisten messuosastojen suunnittelusta ja toteutuksesta: Ota yhteyttä ja kysy lisää!
..
....


Esimerkkejä messuosastoista..Stand examples

messut moskovassa

....Näyttävät puurakenteiset osastot..IMPRESSIVE WOODEN STRUCTURE STANDS....

 
Luovia ratkaisuja profiilirakenteeseen

....Systeemi- ja puuosaston yhdistelmät..SYSTEM AND WOODEN STAND COMBINATIONS....

 
2-kerrososastot

....2-kerrososastot..TWO-STOREY STANDS....

 
Vaivattomat malliosastot

....Vaivattomat malliosastot..CONVENIENT MODULE STANDS....

 
FI
EN